alt
alt
The Hague
alt
Art at Site 	www.thehagueart.nl	Aloïs de	Beule	Heilig Hartbeeld
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Aloïs de Beule

Heilig Hartbeeld

1923
Medisch Centrum Haaglanden
Website
www.wikipedia.org:
Bij het vijftigjarig bestaan van het Westeinde Ziekenhuis, in 1923, kreeg het ziekenhuis van de Haagse katholieke burgerij een fonds aangeboden voor de plaatsing van een Heilig Hartbeeld in de tuin. Het ontwerp van het beeld werd gemaakt door oud-patiënt Dorus Hermsen en uitgevoerd door de Belgische beeldhouwer Aloïs De Beule.
De beeldengroep heeft een opmerkelijke compositie voor een Heilig Hartbeeld. Centraal staat een Christusfiguur met nimbus en op zijn borst een vlammend hart. Links van hem knielt een vrouw met kind, rechts van hem zit een van de zusters van liefde en aan zijn voeten ligt een man op een ziekbed.
Op de sokkel is een plaquette aangebracht met de tekst: “1873-1923 dankbaar 's-gravenhage aan de zusters van liefde van o.l.v. moeder van barmhartigheid.