alt
alt
The Hague
alt
Art at Site 	www.thehagueart.nl	Ludwig, Pierre Cuypers	Jünger	Fontein met Graaf Willem II
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Ludwig, Pierre Cuypers Jünger

Fontein met Graaf Willem II

1883
Binnenhof
Website
www.wikipedia.org:
De fontein was een geschenk van de Haagse burgerij, als dank voor de restauratie van de voorgevel van de Grafelijke zalen (Ridderzaal) door Cuypers. Initiatiefnemer was Victor de Stuers, grondlegger van de monumentenzorg in Nederland, die persoonlijk een substantieel deel van de kosten van de fontein voor zijn rekening nam. De regering aarzelde om het geschenk te aanvaarden, vanwege de kosten van het water. Dit probleem werd opgelost met de bepaling dat de fontein slechts op bepaalde hoogtijdagen zou spuiten.