alt
alt
The Hague
alt
Art at Site 	www.thehagueart.nl	Émile de	Nieuwerkerke	Ruiterstandbeeld Willem van Oranje
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Émile de Nieuwerkerke

Ruiterstandbeeld Willem van Oranje

1845
Noordeinde
Website
www.wikipedia.org:
De standbeelden van Willem van Oranje in Den Haag zijn twee 19e eeuwse gedenktekens ter nagedachtenis aan Willem van Oranje; het ruiterstandbeeld (1845) aan het Noordeinde en het standbeeld (1848) op het Plein. Het zijn de oudste standbeelden in de openbare ruimte van de hofstad en beide genieten bescherming als rijksmonument.

www.absolutefacts.nl:
Het ruiterstandbeeld van Willem van Oranje bij paleis Noordeinde in Den Haag is een creatie van Émile de Nieuwerkerke. Hij vervaardigde het bronzen beeld in 1845. Het toont de prins van Oranje te paard als legeraanvoerder. Het ruiterstandbeeld staat op een hoge sokkel, waarop cartouches zijn aangebracht met de namen van de zeven gewesten: Holland, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Groningen. Op de voorkant van de sokkel staat het wapen van de prins met zijn devies: 'Je maintiendrai' (Ik zal handhaven). Daarnaast zijn enkele teksten aangebracht die herinneren aan de onthulling door koning Willem II op 17 november 1845.

www.rijksmonumenten.nl:
Standbeeld van Prins Willem I te paard uit 1845 door E. van Nieuwerkerke, van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

www.vanderkrogt.net:
Het standbeeld is geplaatst in opdracht van koning Willem II. De Franse beeldhouwer De Nieuwerkercke had het beeld op eigen initiatief gemaakt en het aan de koning laten zien. Die was zo enthousiast dat hij zelf besloot het te laten uitvoeren. Het is gegoten bij de Parijse firma Soyer.