alt
alt
The Hague
alt
Art at Site 	www.thehagueart.nl	Albert	Termote	Cornelis van Bijnkershoek
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Albert Termote

Cornelis van Bijnkershoek

1938
Kazernestraat
Website
www.wikipedia.org:
Van Bijnkershoek was vooral belangrijk voor de ontwikkeling van de Wetten van de Zee. Hij beargumenteerde dat kuststaten recht hebben op de aangrenzende wateren. De grens van de territoriale wateren was 3 zeemijl uit de kust of de afstand die een kanon kon overbrengen.
Van Bijnkershoek hield verder Observationes Tumultuariae bij, een dagboek van de argumentatie in rechtszaken en de motivering van arresten door de Hoge Raad. Deze rechtshistorische bron is van groot belang voor de kennis van de rechtspraak van de Hoge Raad in de eerste helft van de achttiende eeuw. Ook publiceerde hij over de geschiedenis van het Romeinse recht.
Een bronzen beeld van hem in vol ormaat, gemaakt door Albert T Termote (1887-1978) in 1938 staat voor het nieuwe kantoor van de Hoge Raad der Nederlanden, dat in 1988 geopend werd in de Kazernestraat in Den Haag. Het werd gegoten door de Witmetaalfabriek Loosduinen, afdeling Kunstgieterij in Leiden. Het beeld heeft eerst vanaf 1964 op het Plein gestaan waar de Hoge Raad kantoor hield totdat dit in 1988 werd afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer.

www.vanderkrogt.net:
Zes standbeelden van invloedrijke Nederlandse rechtsgeleerden waren door belangrijke beeldhouwers gemaakt voor het in de jaren dertig verbouwde pand van de Hoge Raad aan het Plein. De beelden stonden op het bordes en 'waakten' over de ingang. Het gebouw moest gesloopt worden voor uitbreiding van de Tweede Kamer en de Hoge Raad verhuisde naar een nieuw pand aan de Kazernestraat. De zes beelden verhuisden mee en zijn op een klein pleintje (parkeerplaats) voor de ingang gezet. 'Een nieuwe opstelling van de beelden, die werkelijk onthutsend is', kenschetst Jan Teeuwisse de nieuwe situatie in de Beeldengids.